نگارخانه

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

کمک مومنانه۳(رزمایش همدلی۱۳)

کمک مومنانه۲(رزمایش همدلی۱۲)

کمک مومنانه۱(رزمایش همدلی۱۱)

پخت ۵ هزار پرس آش ویژه افطاری(رزمایش همدلی۱۰)

ضدعفونی دانشگاه آزاد اسلامی(رزمایش همدلی۹)

#هیئت_تعطیل_نیست…(رزمایش همدلی۸)

#هیئت_تعطیل_نیست…(رزمایش همدلی۷)

#هیئت_تعطیل_نیست…(رزمایش همدلی۶)