محفل روضه و اشک در یادبودسردارشهید حاج قاسم سلیمانی

محفل روضه و اشک در یادبودسردارشهید حاج قاسم سلیمانی

سخنران:سردار قاسمی

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: شنبه ۱۴ دی ماه

مکان: مسجد ساعت