فاطمیه ۱۴۴۱شب سوم

جمعه

فاطمیه 1441شب سوم

سخنران:حجت الاسلام مهدی شریف

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: جمعه20دی

مکان: مسجد ساعت