عاشورای حسینی محرم الحرام ۱۴۴۱

عاشورای حسینی محرم الحرام 1441

سخنران:شیخ مهدی گودرزی

مداح: حاج مسعودپیرایش

زمان: دهه ی اول محرم

مکان: مسجد ساعت