شهادت امام حسن مجتبی (ع)

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

سخنران:حجت الاسلام خسروپناه

مداح: حاج مسعودپیرایش

زمان: یکشنبه 5آبان ماه

مکان: مسجد ساعت