شهادت امام حسن عسگری علیه السلام

شهادت امام حسن عسگری علیه السلام

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: 3آبان ماه

مکان: مسجد ساعت