شب هشتم محرم الحرام ۱۴۴۱

شب هشتم محرم الحرام 1441

سخنران:شیخ مهدی گودرزی

مداح: حاج مسعودپیرایش

زمان: دهه ی اول محرم

مکان: مسجد ساعت