شام غریبان محرم الحرام۱۴۴۱

شام غریبان محرم الحرام1441

سخنران:شیخ مهدی گودرزی

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: دهه ی اول محرم الحرام

مکان: مسجد ساعت