حسینیه مجازی هفتم (شب ولادت حضرت عباس ع)

حسینیه مجازی هفتم (شب ولادت حضرت عباس ع)

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: 9فرودین

مکان: مسجد ساعت