حسینیه مجازی ششم (شب ولادت امام حسین ع)

حسینیه مجازی ششم (شب ولادت امام حسین ع)

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: 8فرودین

مکان: مسجد ساعت