اربعین حسینی (ع)۱۴۴۱

اربعین حسینی (ع)1441

سخنران:حجت الاسلام سبحانی صدر

مداح: حاج مسعودپیرایش

زمان: جمعه ۲۶ مهرماه

مکان: مسجد ساعت